Onze missie

Lidiac is gesticht in 1973. Gestart in het analoge tijdperk, heeft het succesvol de overgang gemaakt naar het digitale tijdperk. Decennia later is Lidiac nog steeds springlevend, weliswaar na een dieptepunt in 2017. In 2018 werd de werking grondig geëvalueerd en is Lidiac herstart met een aantal nieuwe principes en een andere visie op de werking. 

In de voorbije jaren was Lidiac een club met een sterke en lange traditie in het meespelen voor wedstrijddoeleinden. De werking was hier ook grotendeels op gericht. We stapten anno 2018 af van deze traditie. 

Op vandaag is Lidiac een fotografieclub met enthousiaste bestuursleden en stuk voor stuk bevlogen hobby- en amateurfotografen met een hart voor (de kunst van de) fotografie.

 In een vriendschappelijke en open sfeer trachten we onze passie voor fotografie met mekaar te delen. We stimuleren creativiteit en originaliteit; we zoeken samen naar een leuke en boeiende manier om met fotografie bezig te zijn; we waarderen inzet en initiatief en laten mensen groeien in de boeiende wereld van fotografie.

De werking is verrassend vernieuwd en ook wel vernieuwend. 

Onze visie op de nieuwe werking vertrekt vanuit participatie door de leden. We zijn een werking die heel sterk rekening wil houden met de basis. Hiervoor plannen we samen – bestuur en leden-  de activiteiten voor een volgend werkjaar. Een goede communicatie is hierbij ook heel erg belangrijk. 

We komen maandelijks samen en bespreken foto's, gaan op uitstap voor wie daar zin in heeft, we hebben onze jaarlijkse show om onze prachtige foto's van het werkjaar tentoon te stellen aan het publiek...

Zo bouwen we niet alleen samen aan een toffe invulling binnen onze vereniging, maar bouwen we samen aan een mooie toekomst, gedragenheid en vriendschappelijkheid binnen onze werking.

© 2024 Lidiac